BN BOS ŠPEDICIJA I TRANSPORT

Preduzeće BN BOS ŠPED doo osnovano je 1996. godine sa osnovnom delatnošću prevoza robe u drumskom saobraćaju. Svoju delatnost započelo je sa tri tegljača marke VOLVO oslanjajući se na potrebe preduzeća BN BOS COMPANY u prevozu robe iz Italije za Srbiju a nakon toga i u pružanju uluga prevoza robe za/iz Italije italijanskom preduzeću LENCI CALZATURE SPA sa kojim sarađujemo više od 16 godina i koji je i dalje naš najznačajniji kupac. Uporedo sa službom međunarodnog transporta osnovana je i služba carinskog posredovanja u cilju da našim klijentima pružimo poptuniju uslugu prilikom prevoza robe.

U 2012. godini otvoren je i javni carinski magacin te je ovim zaokružena celina u pogledu usluga koje naše preduzeće pruža komitentima, omogućivši im da robu koju prevozimo i u najkraćem roku i ocarinimo i dostavimo kupcu. .

BN BOS ŠPED je 1996. godine svoju delatnost prevoza započeo sa 3 tegljača sa poluprikolicama obavljajući prevoz robe na relaciji Srbija-Italija-Srbija, što je i danas jedno od naših najznačajnih tržišta. Poslednjih nekoliko godina sklapanjem ugovora sa novim kupcima proširili smo svoju delatnost i na tržišta Poljske, Slovačke i Hrvatske(posebno u delu kontejnerskog prevoza robe).

Efikasnošću u radu, tačnošću i brzinom usluge koju smo pružali širio se i broj klijenata a tako i potreba za proširenjem voznog parka. Danas naš vozni park broji:
– 23 tegljača
– 26 poluprikolica zapremnine 90 m3
– 7 prikolica za prevoz kontejnera (20’ , 40’, 45’)
– 9 tandem vozila zapremnine 120 m3
– Dostavno vozilo 3.5 t

Sva naša vozila su opremljena GPS sistemom za satelitsko praćenje , poseduju odgovarajuće sertifikate za obavljanje međunarodnog drumskog prevoza roba, CMR osiguranje kao i ADR sertifikate za prevoz opasnih materija.

NUDIMO:
– Kompletne i zbirne utovare iz Italije, Poljske,
– zbirne utovare iz/za Evropu,
– prevoz kontejnera Luka Rijeka i Kopar , organizacija prevoza Kina-Srbija-Kina
– prijem i konsolidaciju pošiljki iz/za Italiju u našem magacinu u Porcari (LU)

O kvalitetu usluga koje pružamo najviše govore ugovori sa stranim i domaćim kompanijama koje su nam ukazale poverenje od osnivanja i danas su naši klijenti.

U cilju da našim klijentima ponudimo potpunu uslugu pri slanju i primanju robe iz inostranstva osnovali smo i posebnu službu koja pruža usluge carinskog posredovanja na teritoriji Carinarnice Beograd, Subotica, CI Sremska Mitrovica. Bez obzira da li je roba koju primate ili šaljete stiže avionom, brodom ili drumskim prevozom možemo da Vam ponudimo usluge:
– prijavljivanje i smeštaj robe
– uvozno rascarinjenje
– izvozno carinjenje robe
– privremeni uvoz – aktivno oplemenjivanje
– sertifikati o preklu robe EUR1 i FORM A , inspekcijske preglede, tumačenje propisa i svih ostalih procedura pri uvozu odnosno izvozu robe

U okviru ove službe, od 2012. godine nudimo i usluge smeštaja robe u carinsko skladište koje se nalazi na Batajničkom drumu br.1, površine 250 m2.

Sektor transporta i logistike
Batajnički drum 1
Telefon +381 11 3162 773
3715 327
3715 316
Fax +381 11 3750 084
3715 316

Trište Italije i Zapadne Evrope, zbrini prevozi:
Milan Trifunović mob. 063 265 006
e-mail transport@bnbos.rs
Milana Kujundžić mob. 063 685 301
e-mail milana.sped@bnbos.rs

Tržište Poljske, Slovačke, kontejnerski prevoz robe:
Dragan Vujasinović, mob. 063 327 806
logistic.transport@bnbos.rs
Dalibor Kujundžić, mob. 063 280 271
dalibor.sped@bnbos.rs

Magacin Italija
BN BOSS
Via Romana Est 152
55016 PORCARI (LU)
Rodolfo Nottoli, tel. +39 0583 298 616
Mob. +39 335 354 099, e-mail bnboss@libero.it

Sektor carinskog posredovanja i carinskog magacina
Carinsko posredovanje – PJ Beograd
Milana Kujundžić , tel +381 11 3715 327
mob. 063 685 301
e-mail milana.sped@bnbos.rs
spedicija@bnbos.rs

Carinsko posredovanje – PJ Subotica
Milovan Pavlović tel/fax. 024 520710
Mob. 063 278 932 ;
e-mail bnbossped@open.telekom.rs

Carinski magacin
Dalibor Kujundžić, tel. +381 11 3715 328
mob. 063 280 271
dalibor.sped@bnbos.rs