Adidas

Adidas je originalni sportski brend, koji se u svom razvoju vodi inovacijama i konstantnim pozivanjem na akciju. Kreativnost je inspiracija brenda, ono što nas podstiče, bilo da je na terenu ili na ulici. Pomažemo sportistima da se izdvoje u svojoj igri, u svom životu i u svom svetu, jer verujemo da putem sporta imamo moć da menjamo živote.

Lokacija: /
Telefon: 011/3752954