Brug

Posvećeni smo zadovoljenju „mladalačke zeđi” za novim dizajnom u odevanju. Promovisanjem timskog rada obezbeđujemo kreativnu poslovnu klimu sa respektom individualnih potencijala. Motivacijom zaposlenih postižemo veliki broj idejnih rešenja. Na taj način otvaramo vrata individualnim kreacijama dizajnera,koji „osluškujući” svetske trendove uspostavljaju vezu između sopstvene ideje i potrebe kupca.

Lokacija: Prvi sprat
Telefon: 064 829 13 45